• [همایون شجریان]
  4.05338

  امتیاز : 81.1/100
  تعداد رأی: 1124
  ( امتیاز : 81.1/100 - 1124 رأی)
  (1124 رأی)

  -------------------------