• [همایون شجریان]
  4.026825

  امتیاز : 80.5/100
  تعداد رأی: 1081
  ( امتیاز : 80.5/100 - 1081 رأی)
  (1081 رأی)

  -------------------------