• [رضا صادقی]
  3.90476

  امتیاز : 78.1/100
  تعداد رأی: 84
  ( امتیاز : 78.1/100 - 84 رأی)
  (84 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.673425

  امتیاز : 73.5/100
  تعداد رأی: 888
  ( امتیاز : 73.5/100 - 888 رأی)
  (888 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.60029

  امتیاز : 72.0/100
  تعداد رأی: 1371
  ( امتیاز : 72.0/100 - 1371 رأی)
  (1371 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.504275

  امتیاز : 70.1/100
  تعداد رأی: 234
  ( امتیاز : 70.1/100 - 234 رأی)
  (234 رأی)

  -------------------------
 • [مسیح و آرش]
  3.19802

  امتیاز : 64.0/100
  تعداد رأی: 101
  ( امتیاز : 64.0/100 - 101 رأی)
  (101 رأی)

  -------------------------