• [محسن چاوشی]
  4.16949

  امتیاز : 83.4/100
  تعداد رأی: 2596
  ( امتیاز : 83.4/100 - 2596 رأی)
  (2596 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.68521

  امتیاز : 73.7/100
  تعداد رأی: 737
  ( امتیاز : 73.7/100 - 737 رأی)
  (737 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.551105

  امتیاز : 71.0/100
  تعداد رأی: 1223
  ( امتیاز : 71.0/100 - 1223 رأی)
  (1223 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.24603

  امتیاز : 64.9/100
  تعداد رأی: 126
  ( امتیاز : 64.9/100 - 126 رأی)
  (126 رأی)

  -------------------------
 • [فرهاد فنائیان]
  3.05797

  امتیاز : 61.2/100
  تعداد رأی: 69
  ( امتیاز : 61.2/100 - 69 رأی)
  (69 رأی)

  -------------------------