• [محسن چاوشی]
  4.202665

  امتیاز : 84.1/100
  تعداد رأی: 2778
  ( امتیاز : 84.1/100 - 2778 رأی)
  (2778 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.69033

  امتیاز : 73.8/100
  تعداد رأی: 817
  ( امتیاز : 73.8/100 - 817 رأی)
  (817 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.58905

  امتیاز : 71.8/100
  تعداد رأی: 1297
  ( امتیاز : 71.8/100 - 1297 رأی)
  (1297 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.173075

  امتیاز : 63.5/100
  تعداد رأی: 156
  ( امتیاز : 63.5/100 - 156 رأی)
  (156 رأی)

  -------------------------
 • [مسیح و آرش]
  3.117645

  امتیاز : 62.4/100
  تعداد رأی: 68
  ( امتیاز : 62.4/100 - 68 رأی)
  (68 رأی)

  -------------------------
 • [فرهاد فنائیان]
  3.041665

  امتیاز : 60.8/100
  تعداد رأی: 72
  ( امتیاز : 60.8/100 - 72 رأی)
  (72 رأی)

  -------------------------